Rutarbete

Du kan få göra avdrag på skatten för hushållsnära tjänster, inklusive flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning. Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rot- och rutavdrag.

Så här fungerar rot- och rutavdraget

Du som köper ruttjänster ansöker inte själv om rot- eller rutavdraget. Det gör den som har utfört arbetet. Hen drar av en del av arbetskostnaden på fakturan till dig.
Rutavdraget får dock bara uppgå till 25 000 kronor för den som inte är 65 år vid beskattningsårets ingång. När man har fyllt 65 år får rutavdraget uppgå till 50 000 kronor. Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i rot- och rutavdrag. Du som köper ansvarar för att alla villkor för rot- och rutavdraget är uppfyllda.

För mer information gällande RUT-acdraget hänvisar vi till Skatteverkets webbplats.
https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html